PL 2014

Dane Spółki:

PL 2014 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba i adres spółki: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Polska

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000476879, prowadzonego przez Urząd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 1132868871

Zarejestrowany i opłacony kapitał zakładowy: 29 494 600

Kontakt:

biuro@pl2014.pl
tel.: +48 22 249 81 00
fax: +48 22 249 81 01

Dokumenty:

Plan podziału POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku na PL 2014 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, z dnia 26 lutego 2018 roku:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Plan Podziału AERO 2 Sp. z o.o. przez przeniesienie części majątku na PL2014 Sp. z o.o. wraz z załącznikami:

Plan Podziału Aero 2 Sp. z o.o