PL 2014

Dane Spółki:

PL 2014 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba i adres spółki: ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000476879, prowadzonego przez Urząd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 1132868871

Zarejestrowany i opłacony kapitał zakładowy: 5.000 zł [ta kwota będzie jednokrotnie zaktualizowana do wartości 4.005.000 zł]