Polkomtel Infrastruktura

Dane Spółki:

Polkomtel Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej PL 2014 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Siedziba i adres spółki: ul. Konstruktorska 4, 02 -673 Warszawa, Polska

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000476879, prowadzonego przez Urząd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 1132868871

Zarejestrowany i opłacony kapitał zakładowy: 103 493 150 zł

Kontakt:
BiuroPLKI@plus.pl
tel.: +48 22 249 81 00
fax: +48 22 249 81 01

Inspektor Ochrony Danych:
Katarzyna Lewandowska
email: iodPLKI@plus.pl

Dokumenty:

Plan podziału POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku na PL 2014 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, z dnia 26 lutego 2018 roku:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14

Plan Podziału AERO 2 Sp. z o.o. przez przeniesienie części majątku na PL2014 Sp. z o.o. wraz z załącznikami:

Plan Podziału Aero 2 Sp. z o.o