Polkomtel Infrastruktura

Dane Spółki:

Polkomtel Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej PL 2014 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Siedziba i adres spółki: ul. Konstruktorska 4, 02 -673 Warszawa, Polska

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000476879, prowadzonego przez Urząd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 1132868871

Zarejestrowany i opłacony kapitał zakładowy: 103 493 150 zł

Kontakt:
BiuroPLKI@plus.pl
tel.: +48 22 249 81 00
fax: +48 22 249 81 01